);

Každé stavební dílo je třeba udržovat a obnovovat. Je-li součástí jeho funkce i estetické působení, je tato potřeba o to větší.

Vodorovné i svislé betonové konstrukce nejen ve venkovním, ale i ve vnitřním prostředí jsou vystaveny různým vlivům, které mají negativní dopad zejména na kvalitu a vzhled povrchové vrstvy. Jedná se o déšť a protékající vodu, prach, smog, nečistoty přinesené větrem z nezpevněných ploch, rostoucí mechy a lišejníky, úkapy a otěry z dopravních prostředků a pracovních strojů a různé odpadky jako jsou žvýkačky, zbytky rostlin, potravin. 

 Všechny tyto materiály zanechávají stopy na povrchu betonu a současně s povrchovou vodou pronikají i do jeho struktury. Výsledkem jsou nejen estetické změny, ale při dlouhodobé expozici může dojít i k nevratnému snížení kvality povrchové vrstvy konstrukce. 

Jak ukazuje zkušenost, čím více se údržba a obnova oddalují, tím náročnější a dražší zásah nakonec potřebují.

Nabízíme některá řešení jak majitelům betonových ploch, tak i podnikatelům, kteří se údržbou a obnovou zabývají.